Nowa metoda rekultywacji terenów zdegradowanych w rejonie KWB Konin
z zastosowaniem uprawy konopi włóknistych

Akronim Projektu: EKOHEMPKON   Nr Projektu: LIFE11 ENV/PL/445

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich jest jedyną w Polsce interdyscyplinarną jednostką badawczą o znaczeniu międzynarodowym, zajmującą się kompleksowymi badaniami nad pozyskiwaniem i przerobem naturalnych surowców włókienniczych, lignocelulozowych, takich jak: len, konopie oraz białkowych takich jak: jedwab, wełna i inne.

Instytut prowadzi prace badawcze w zakresie:

   - biologii molekularnej,

   - inżynierii genetycznej, biotechnologii oraz hodowli i agrotechniki lignocelulozowych roślin włóknistych,

   - technologii i konstrukcji maszyn do zbioru, sposobu wydobycia włókna oraz jego uszlachetniania,

   - wstępnego przetwórstwa, a także technologii przędzalniczej, tkactwa, dziewiarstwa, i wykańczalnictwa,

   - zastosowań surowców lignocelulozowych do wytwarzania tkanin, dzianin, włóknin, celulozy i kompozytów, a także wykorzystania produktów ubocznych powstałych podczas ich przetwórstwa,

   - zastosowaniem nasion lnu i konopi w produkcji farmaceutycznej, spożywczej, kosmetycznej

     oraz tzw. "agrofine chemicals",

   - technologii wytwarzania środków ognio-, grzybo- i owadochronnych oraz bakteriobójczych dla potrzeb      przemysłu włókienniczego, kompozytów i drewna,

   - oczyszczania ścieków i ochrony powietrza, zagospodarowania terenów skażonych przez przemysł pod uprawę roślin niekonsumpcyjnych.

IWNiRZ posiada w swojej strukturze kilka doświadczalnych zakładów rolnych obejmujących swoim areałem rolnym setki hektarów gdzie prowadzone są prace hodowlane, działalność z zakresu nasiennictwa i nowoczesnej agrotechniki roślin włóknistych, energetycznych, zielarskich i innych.

Poza badaniami prowadzonymi w ramach działalności statutowej, projektów zamawianych, celowych oraz grantów, Instytut uczestniczy również w realizacji programów badawczych przy współudziale organizacji światowych, takich jak UNIDO, FAO. Instytut prowadzi wielokierunkową współpracę naukową z licznymi jednostkami badawczymi na całym świecie.