Nowa metoda rekultywacji terenów zdegradowanych w rejonie KWB Konin
z zastosowaniem uprawy konopi włóknistych

Akronim Projektu: EKOHEMPKON   Nr Projektu: LIFE11 ENV/PL/445

Postępy w realizacji projektu:

Współbeneficjent realizowanego projektu tj. Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Kazimierzu Biskupim pozyskała od gminy tereny po kopalni odkrywkowej KWB Konin (25 ha) przeznaczone do rekultywacji. W ramach prac przewidzianych w projekcie wystąpiono do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezji i Kartografii z wnioskiem i uzyskano mapy geodezyjne pól przeznaczonym do rekultywacji oraz wypisy z rejestru gruntów. Kolejnym etapem prowadzonych prac było oznaczenie geodezyjne przejętych pół.

Realizując w/w zadanie dokonano wyboru firmy, która będzie prowadziła badania zasobności i zmienności glebowej, pozwalające określić postęp w rozwoju gleby.