Nowa metoda rekultywacji terenów zdegradowanych w rejonie KWB Konin
z zastosowaniem uprawy konopi włóknistych

Akronim Projektu: EKOHEMPKON   Nr Projektu: LIFE11 ENV/PL/445

 iwnirz

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich

http://www.iwnirz.pl/

 life

Life+

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm

 nfosigw

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

http://www.nfosigw.gov.pl/    

kaz

Urząd Gminy Kazimierz Biskupi

https://kazimierz-biskupi.pl/

 

carbon

Technologies to stabilize soil organic carbon and farm productivity, promote waste value and climate change mitigation - LIFE12 ENV/IT/000719 LIFE CarbOnFarm 

http://agricoltura.regione.campania.it/CARBONFARM/index.html

 

resoil

Demonstration of innovative soil washing technology for removal of toxic metals from highly contaminated garden soil

http://liferesoil.envit.si/

                               

idarts

Innovative and Demonstrative Arsenic Remediation Technologies for Soils LIFE I+DARTS

http://www.lifeidarts.eu/inicio