Nowa metoda rekultywacji terenów zdegradowanych w rejonie KWB Konin
z zastosowaniem uprawy konopi włóknistych

Akronim Projektu: EKOHEMPKON   Nr Projektu: LIFE11 ENV/PL/445

Tereny rekultywowane - maj 2018.

 m

m

Tereny rekultywowane - maj 2017.

m

 

m

m

m

Tereny rekultywowane - maj 2016.

m

n

m

Tereny rekultywowane - maj 2015.

maj

 

maj

maj

maj

Tereny rekultywowane - maj 2014.

ta1

 

ta3

ta5