Nowa metoda rekultywacji terenów zdegradowanych w rejonie KWB Konin
z zastosowaniem uprawy konopi włóknistych

Akronim Projektu: EKOHEMPKON   Nr Projektu: LIFE11 ENV/PL/445

Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Kazimierzu Biskupim prowadzi działania z zakresu usług rolniczych, zajmuje się również transportem rolniczym i usługami sanitarnymi. Spółdzielnia prowadzi również działalność rolniczą na terenach zdegradowanych przez kopalnię węgla brunatnego Konin. Posiada ona na swoim wyposażeniu szereg maszyn służących do uprawy gleby.