Nowa metoda rekultywacji terenów zdegradowanych w rejonie KWB Konin
z zastosowaniem uprawy konopi włóknistych

Akronim Projektu: EKOHEMPKON   Nr Projektu: LIFE11 ENV/PL/445

Pobieranie prób gleby przed rozpoczęciem rekultywacji ternenów zdegradowanych.

z1

z2

z3